Innmelding

Her kann du melda deg inn i Høgnorskringen med skjemaet under. Årspengane er 100 krunor, og du set deim inn på kontoen vår: 9365 06 56243.

Erso du vil yverføra pengar frå utlandet, ser du IBAN og BIC/SWIFT her:

  • IBAN: NO77 9365 06 56243
  • BIC/SWIFT: LANDNOK1XXX