Innmelding

Her kann du melda deg inn i Høgnorskringen med skjemaet under. Årspengane er 100 krunor, og du kann setja deim inn på kontoen vår, 9365 06 56243.