«Ei god Sak
gjev eit godt Mod»

Solveig Muren Sanden si framsideteiknign til Norsk Årbok.
Netstadandsvarleg

Um Norsk Årbok

Norsk Årbok er eit skrift til fremjing av høgnorskt mål. Fyrste rekkja kom ut i 192039; andre rekkja kjem ut sidan 2005.

Netpost til skriftstyret: norskaarbok@hognorsk.no

Norsk Årbok er eit skrift til fremjing av høgnorskt mål. Fyrste rekkja kom ut 1920–39; andre rekkja kjem ut sidan 2005.

Norsk Årbok skal vera eit vegamot for folk som vil skriva på sjølvlitande norsk, og dei som vil lesa det. Boki skal taka upp ålment forvitnelege emne frå kultur, vitskap og samfund, og tena til uppkoma og utveksling av norske nemningar frå ulike umkverve, og til odling av norsk skrive­kunn­esta og målkultur i det heile.

Årboki fær ein tinga frå bokbudi åt Høgnorskringen!

Etterførd 12. desember 2011