Thoralf Kielland Bergwitz: Domen (2001).

kr200.00

Categories: ,

Description

Boki er ein biografi um Eidsvollsmannen og statsmannen Severin Løvenskiold og fylgjer honom i motgang og medgang. Stive permar med farga umslag. Frå Dreyer Bok Stavanger.

Døme på kapittel i boki: Den sosiale stoda – sjølvstendemenn og unionsmenn, Utgjorde bøndane ei magtgruppe?, Var det i det heile tenkt pá at bøndar skulde hava nokon innverknad?, Den storpolitiske bakgrunnen og det tvifaldige spelet åt Frederik VI, m.m.

ISBN 82-7096-329-1, 223 s.