«Ei god Sak
gjev eit godt Mod»

Vitringar

Tinga Årboki

Netstadandsvarleg

Lagssaker

Årsmøtet er øvste organet i ringen og er sett saman av innmelding. Styret leider ringen imilllom moti og gjer det etter tufti og fyresegnene.