«Ei god Sak
gjev eit godt Mod»

Vitringar

Tinga Årboki

Netstadandsvarleg

Vil du vera med i Høgnorskringen?

Vil du melde deg inn i Høgnorskringen, gjer du dette einfelt ved å svara krunor 100 (for studentar krunor 75) i årspengar til kontoen vår: 9365.06.56243. Gjer vel å få med namn og tilskrift!

Attåt er det greidt um du segjer ifrå åt einkvan i styret. Ta og send ei melding åt formannen eller kassestyraren. Du kann skriva vanlegt brev òg må vita: Høgnorskringen, Grensa 8, 0159 Oslo

Lagslemir fær meldingsbladet vårt i posten. Fylg elles med på vevsidune våre.

Innmeldingsskjema