Høgnorskringen vart skipa i 1994 og arbeider for den klassiske nynorsken på alle umkverve i samfundet. Me arbeider for det norske målet på eigen grunn utan umsyn til norsk-dansk elder samnorsk. Me er med i Ivar Aasen-sambandet, skipa i 1965.

Dei som er med i Høgnorskringen, fær Norsk Årbok. Laget hev innmelde i alle fylki, både unge og gamle. Talet er jamt stigande.

Seinaste innleggi

 • Innspel til Prop. 108 Lov om språk (språklova)
  Innspel sendt til familie- og kulturnemndi på Stortinget, 15de oktober 2020. Høgnorskringen syner til saki um ny mållov som er fyre i familie- og kulturnemndi på Stortinget. Me rakk ikkje å snu oss rundt og søkja på høyringi fyre sumaren, men hev desse innspeli til lovfyrehavingi: Skrivekunna i staten Det er syrgjeleg at striden kring ei ny mållov må standa […]
 • Landet heiter Noreg
  Innlegg på prent i bladet Firda, måndag 28de september, og i bladet Sunnhordland, onsdag 30de september 2020. Det offisielle namnet på landet vårt er Noreg. Det er den einaste skrivemåten på nynorsk. Likevel niheld sume i skrivande krinsar der nynorsken hev det stødigaste fotfestet på den avlagde formi Norge. Ja, serleg i dei reint nynorske regionbladi. Ser me i den […]
 • Høyringssvar til målbruksplan for nye Ålesund herad
  Høgnorskringen fagnar målbruksplanen for det nye heradet for by og land på Sunnmøre. Borgund, Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog er kvar for seg einingar som hev bore uppe nynorsk skriftkultur og tradisjonar for nynorsk heradsstyring. Byen Ålesund hev alt å vinna på å ro same båten etter denne samanslåingi. Berre soleis kann han med retto kallast ein sunnmørsk midstad og […]
 • Norske namn på Godvonodden og i Noreg
  Innlegg på prent i Dag og Tid, 4. september 2020. I spyrjeleiken i Dag og Tid nr. 32 les me at stadnamnet «Kapp det gode håp» er eine svaret, og eg undrast: Er ikkje dette eit norskmålsblad? Kvi skal me støyta på norsk-danskt bokmål under fjerrlagde himmelstrok? Er det norsk-dansken som råder yver hav og land? Nei, det er det […]
 • Norsk målstemna 2020
  Det er tridje året at Norsk målstemna gjeng fyre seg på Litteraturhuset i Oslo. Emnet i år er tvo diktarar som båe skreiv på høgnorsk, eller klassisk norsk: Hans Henrik Holm og Olav H. Hauge. Bakgrunnen deira var ulik, og det var òg skilnader i stilen og kva tema dei skreiv um. På dette seminaret skal me læra meir um […]