Framsida

Høgnorskringen vart skipa i 1994 og arbeider for den klassiske nynorsken på alle umkverve i samfundet. Dei som er med i Ringen, fær tilsend Norsk årbok, anna tilfang som ringen lagar, og tilbod um å koma på tilskipingar. Ringen hev innmelde i alle landslutene, både unge og gamle. Talet er jamt stigande.

Me arbeider for det norske målet på eigen grunn utan umsyn til norsk-dansk elder samnorsk. Me er med i Ivar Aasen-sambandet, skipa i 1965.

Erso du vil melda deg inn, finn du innmeldingsskjema her.

For alle andre spursmål skriv til formannen her.

Seinaste innleggi