Norsk Årbok 2020 er her

Norsk Årbok 2020 hev gjenge i Posten til lagsmenner og tingarar denna vika. Det er mange forvitnelege stykke i den nye utgåva. Styret ynskjer alle god lesnad!

Boki er au tilgjengeleg i bokbudi vår.