Norsk målstemna 2023

No hev den nye rettskrivingi for nynorsk golde i ti år og me tek ordskiftet um norsk normering på målstemna i år. Umfram innleidingar og ordskifte um 2012-målet, normeringi frametter og døme på eit rettskrivingsspursmål frå i dag fær me høyra um Indrebø-brøderne og målet i Indrebø-bibelen. Det var den gjeldande nynorskbibelen i den norske kyrkja frå 1938 til 1978, og hev vore eit samlingsmerke og fyredøme for alle som vilde standa imot målbrigdet og samnorskpolitikken som rådde i stats- og skulenynorsken i same tidbolken.

Program:

Litteraturhuset i Oslo, laurdag 23. september i Berner-kjellaren

12.00: Velkomen!
12.05: Brøderne Indrebø, rettskrivingi deira og bibelmålet ved Håkon Ambrosius Remøy.
12.35: Spursmål og ordskifte.
12.45: Døme på normering i dag: «sjåast» ved Thorgeir Holm.
13.15: Spursmål og ordskifte.
13.30: Mat og drøs.
14.00: Ordskifte um 2012-normi og normering frametter ved Daniel Ims (Språkrådet) og Sergej Alexander Munkvold (Ivar Aasen-sambandet).

Utferd sundag 24. september:

Me er hjarteleg velkomne til Ljøgot i Ullensaker sundag 24.9. kl. 12. Mads Ljøgodt tek imot oss på garden sin og fortel um Raknehaugen like ved. Haugen er den største gravhaugen i Norderlondi. Det vert middagsservering og kaka.

Meld frå til Ole Kristian Grønneng på gronneng@ivaraasen.no um du skal vera med på utferd til Ljøgot.

Det er Norskt Måldyrkingslag, målnemndi i Bondeungdomslaget i Oslo og Høgnorskringen som saman skipar til norsk målstemna.