Norsk målstemna

Norsk målstemna er ei årvis hending som me skipar til i lag med målnemndi i Bondeungdomslaget og Norsk Måldyrkingslag. Stemna tek upp eit elder fleire aktuelle emne knytt til mål og målsak.