Om Høgnorskringen

Høgnorskringen er grasrotmottakar. Erso du speler hjå Norsk tipping, må du gjerne velja oss som grasrotmottakar. Mottakarnummeret vårt er 982495911.

I styret sit

  • Ole Kristian Grønneng, formann
  • Thorgeir Holm, næstformann og kassestyrar
  • Håvard Tangen, styresmann
  • Ole Jakob Totland, styresmann
  • Anders Olsen Søyseth, styresmann
  • Leif Halvard Silli, Dag Hagen Berg, Joakim Rønning og Håkon Remøy er varamenner.

Styret vart valt på årsmøtet den 23. november 2019.

Til grunn for lagsarbeidet er tufti og fyresegnene. Årsmøtet vert halde i slutten av året. Upplysingar um årsmøtet vert lagde ut her.