Om Høgnorskringen

I styret sit

  • Ole Kristian Grønneng, formann
  • Thorgeir Holm, kassestyrar og næstformann
  • Håvard Tangen, styresmann
  • Ole Jakob Totland, styresmann
  • Anders Olsen Søyseth, styresmann
  • Dag Hagen Berg, Joakim Rønning, Svein Inge Melander og Leif Halvard Silli er varamenner.

Styret vart valt på årsmøtet i 2018

Til grunn for lagsarbeidet er tufti og fyresegnene. Årsmøtet vert halde i slutten av året. Upplysingar um årsmøtet vert lagde ut her.