Leiv Heggstad: Norsk grammatikk for skule-ungdom (1914, nytt fotografisk avprent 2008)

kr150.00

Categories: ,

Description

212 s. Boki gjev ei etter måten stutt innføring i høgnorsk. Ho hev desse bolkane: Innleiding (um målet og sjælelivet, talemål og bokmål, norsk målsoga med meir), Ljodlæra (vokalar, konsonantar, vokalskifte m.m.), Ordlæra (ordklassor, substantiv, adjektiv, pronomen, verb m.m.), Setningslæra (subjekt og predikat, ordfylgja, hovudsetningar og undersetningar m.m.). Boki hev 797 paragrafar og eit eige emneregister baki.