Tinga Norsk Årbok

Send inn skjemaet under for å tinga Norsk Årbok fast. Du fær då bøkene med avslag i prisen. Me legg ved rekning når me sender ut boki. Tingingi varar til ho vert sagd upp.

Lagsmenner i Høgnorskringen fær boki fritt tilsendt. Du kann melda deg inn her.

Erso du hev tilskrift i utlandet, fører du upp denna i meldingsfeltet.