Norsk Årbok 2008

kr100.00

Buy now with

Skildring

Or innhaldet: Utgreiding um namnet Rogaland og rugdyrking av Thorgeir Holm, nyumsette Horats-dikt av Johannes Gjerdåker, artikkel um islendske landnåmsmenner frå Hallingdal av Magne Myhren, artikkel um Ivar Aasen i Austfold av Kjell Venås, artikkel og umsett novella med emne frå finsk soga ved Liv Hatle, artiklar um islendingesogone og bokmålet av Kristin Fridtun, dikt av Einar Torgilstveit og artikkel um verdig alderdom og Cato den eldre, novella av Olav Sletto, pluss meir.

(ISSN 0809-7232) 160 s. Ytre mål: 22,8 cm x 14,6 cm x 1 cm. Mjuke permar.