Norsk Årbok 2021

kr200.00

Buy now with

Skildring

I år heidrar me minnet etter målhovdingen og flogvitet Johannes Gjerdåker (1936–2020), som serleg er kjend for attdiktingane sine etter Robert Burns, Omar Khayyam, Horats, Friedrich Schiller og andre store namn frå heimsbokavlen – ja, Joni Mitchell dimeir. Minneord frå Herborg Kråkevik, Karsten Alnæs, Håvard Rem, Bergsveinn Birgisson, Kristin Fridtun og fleire vitnar um ei mangslungi og umtykt menneskja som hev gjeve oss mange glimesteinar i norsk målbunad. Boki femner au andre stykke um attdikting og tidleg norsk målreising, som heng nærre i hop en mange fyrst tenkjer seg. Det vert ei retteleg heimsjåing av det, mest som på god Gjerdåker-gjerd.
Innehald:
 • Johannes Gjerdåker: Oscar Wilde og Balladen om Reading fengsel
 • Svein Gjerdåker: Johannes Gjerdåker (1936–2020) – ei livsskildring
 • Herborg Kråkevik: I det blå der endeløysa skriv
 • Karsten Alnæs: Ein glimt av ein udøyeleg smil
 • Bergsveinn Birgisson: Ein liten stubb om stor ein kar
 • Kristin Fridtun: Den milde røysti i røyret
 • Olav Lausund: Venen Johannes
 • Per Olav Kaldestad: Attdiktar i særklasse
 • Håvard Rem: Ein medviten tradisjonalist
 • Aasmund Kaldestad: Ein strålande attdiktar av det britiske målet
 • Arne-Ivar Kjerland: Vismenners visdom og diktarflog til Bysants
 • Johannes Gjerdåker: Gullhanen i Miklagard
 • Ole Jakob Totland: På heimsjåing – heimantil, ut i heimen og heim att
 • Ruth Alvsen: Eit folk i draum
 • Alexander Seippel: Av ein tale
 • Thorgeir Holm: Med Ivar Aasen og Omar Hajjam
 • Sverre Stausland Johnsen: 1901-rettskrivingi var den fyrsta samnorsk-umboti
 • Ole Jakob Totland: Jan Prahl og målet hans – og ufreden i 1665
 • Jan Prahl: Sjoslaget paa Vaagen i Bjørgvin
 • Hans Henrik Holm: Skjemdarverket ved Bergenshavni i Norge
 • Ronny Spaans: Um kunsti å attdikta utan å ganga for langt i uppnorsking
 • Klaus Johan Myrvoll: Interessa for norske ord hjå Olav H. Hauge