Norsk Årbok 2005

kr100.00

Utseld

Skildring

Or innhaldet: Artikkel um Gustav Indrebø av Nils Hallan (1926-1997), artiklar um rettskriving av Gustav Indrebø, dikt av Thorgeir Holm, Gudlaug Nedrelid og Hulda Garborg, biografisk artikkel um Lars Eskeland av Jostein Krokvik, artikkelen ”Målreising – måltyning?” av Eivind Hovin, artikkel um Ivar Aasen og verket hans av Fridtjov Sørbø, intervju med Nikolaus Gjelsvik ved Einar Breidsvoll (frå bladet Noreg 1937), pluss mykje meir.

(lite att av upplaget)

(ISSN 0809-7232) 204 s. Ytre mål: 22,8 cm x 14,6 cm x 1,4 cm. Mjuke permar.