Karl Qureshi: Vald og sorg paa nynorsk

kr50.00

Buy now with

Skildring

Ei fyreloga i soga til verdi (ISBN 91-631-6941-X). (2005) 48 s. Ytre mål: 21 cm x 14,5 cm x 0,4 cm. Mjuke permar.

Innhald: Dikt på klassisk nynorsk skrivne av ein svensk bokmann. Frå fyreordet: «Setningi Vald avlar vald hev vore den fremste kjelda for boki, etterdi ho ikkje er sann og minner oss um at det berre er mennskja i hennar urette samfunn som kann skapa slik sorg (…).» Målet i boki skifter frå kvede til kvede, men alle fell under dei råmor av det som me kallar nynorsk.”