Norsk Årbok 2020

kr200.00

Buy now with

Skildring

Um Norsk Årbok 2020

I år er det hundrad år sidan fyrste gongen Norsk Aarbok kom, og me skriv norskt lika frakt som fyrr. Denne årgangen hev ein etterrakstr frå 200-åramålet hans Aasmund Olavsson Vinje 2018 og let oss verta betr kjende med denne målhovdingen i ei rad ulike stykke. Annars er me innum Per Sivle, Anders Hovden og Gustav Indrebø mèd, og ser på motkultur og målrøkt frå ymse augnaleite som rekkjer faret radt frå desso og alt attende til den store manndauden. Skaldskap og eikor hugleiksskrivingi er det vorte rom åt au. Millom dei kjende namn som kjem til ords i år, kann me nemna bokskrivaren Kristin Fridtun, diktaren og musikaren Karl Seglem og målprofessoren Sverre Stausland Johnsen.

Innehald

 • Karl Seglem: Månen og fjelli 1
 • Ole Jakob Totland: Andris Ljøsno og den vestlandske motrørsla 2
 • Kristin Fridtun: Kvende i Vestmannalaget 14
 • Jostein Krokvik: Vestmennene og A. O. Vinje 17
 • Arvid O. Vollsnes: Nokre tankar om Griegs Vinje-songar 31
 • Håvard Tangen: Målmannen Aasmund Vinje 47
 • Gudleiv Bø: «I kver si Bylgje ein annan Lit»: A. O. Vinje sprengjer den dansk-norske ideen om det norske 54
 • Tore Vaag: Faderen 63
 • Botolv Helleland: Gustav Indrebø og norsk namneverk 64
 • Håvard Tangen: Per Sivle og Dramn 75
 • Nikka Vonen: Borgny 84
 • Ragnvald Fagerheim: Ei namnfræg sunn ordgjenta, Nikka Vonen 87
 • Sverre Stausland Johnsen: Norske ord og norsk ordleiding: Slag og type 91
 • Ingeborg Hoff: Framlegget til fast språknemnd 100
 • Tore Vaag: Kva religion held du deg til? 117
 • Thorgeir Holm: Målbrotet på 1500-talet 118
 • Ole Jakob Totland: Trættetradisjonane i Sunnhordland 147
 • Ragnvald Vaage: Den velsigna nordvesten! 149
 • Håkon Remøy: Innføringi av nynorsken i Herøy 156
 • Anders Hovden: Ja, høgnorsk! 162
 • Ole Jakob Totland: Anders Hovden 164
 • Gunnar Gilberg: Ivar med glimesteinen – minne 1986 175